Duszpasterze

Ks. dr Czesław Goraj

Proboszcz


Ks. dr Tadeusz Wyskiel

Emeryt


Ks. mgr Marcin PaterKs. mgr Jakub GuniaKs. mgr Mateusz Mądro