Duszpasterze

Ks. dr Tadeusz Wyskiel

Proboszcz


Ks. kan. mgr lic. Jerzy Kurcek

Spowiednik


Ks. mgr Wacław KlimekKs. mgr Paweł LiszkaKs. mgr Mateusz Mądro