Sakramenty


CHRZEST


Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą do życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół, stając się uczestnikami jego posłania (por. KKK 1213).

Co należy zrobić?

Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu.
Chrzty odbywają się w II i IV niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.00.
Obowiązkowa katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w sobotę przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 11.00.
Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu należy dostarczyć następujące dokumenty:
- Akt urodzenia dziecka z USC.
- Dane personalne rodziców i chrzestnych.
- Zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii w których mieszkają, że mogą zostać chrzestnymi.

Czytaj więcej

BIERZMOWANIE


Sakrament Bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, bowiem przez sakrament ten ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i bronienia wiary słowem i czynem (por. KKK 1285).

Co należy zrobić?

Przygotowanie bezpośrednie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w parafii odbywa się w I klasie szkoły średniej. Zapisy odbywają się w klasie VII, miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania, chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii.

Warunki dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania: • Osobiste zgłoszenie się przez kandydata i wypełnienie formularza.
• Regularny udział i właściwe zachowanie w:
- spotkaniach formacyjnych,
- Mszy św. niedzielnej i świątecznej, razem z Rodzicami, nabożeństwach,
- celebracjach liturgicznych, rekolekcjach lub dniach skupienia.
• Comiesięczna spowiedź.
• Co najmniej ocena dostateczna z religii.
• Pozytywna opinia katechety, animatora i księdza prowadzącego.
• Aktywne włączanie się w życie parafii.
• Dostarczenie metryki chrztu św. (dot. młodzieży, która otrzymała chrzest poza parafią),
• Rozmowa kwalifikacyjna i rozpoznanie odpowiedniej dojrzałości religijnej kandydata.

Wymagania stawiane świadkom Bierzmowania:
1. Świadkami Bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami,
2. Jeśli chrzestni nie mogą podjąć się tego zadania, to może być osoba która przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej,
3. Ukończyła 16 rok życia i jest wierzącym i praktykującym katolikiem,
4. W sytuacjach wyjątkowych – rodzeństwo.

Czytaj więcej


MAŁŻEŃSTWO


Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

Co należy zrobić?

Na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu należy umówić się w kancelarii parafialnej, na rozmowę z księdzem. Potrzebne będą następujące dokumenty:

- jeśli narzeczeni są spoza parafii: konieczna jest zgoda od swojego proboszcza na ślub poza parafią (wystarczy od jednej osoby)
- świadectwo chrztu
- świadectwo bierzmowania
- ksero świadectwa z religii z ostatniej klasy
- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego

Czytaj więcej

NAMASZCZENIE CHORYCH


Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów, cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu (KKK 1439).

Co należy zrobić?

Posługa sakramentu dokonuje się na wyraźne życzenie chorego w domu, szpitalu lub świątyni oraz podczas rekolekcji w Wielkim Poście na Mszy św. dla chorych. W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych w domach w sobotę po pierwszym piątku miesiąca. Chorego należy zgłosić wcześniej w kancelarii parafialnej lub telefonicznie, podając dokładny adres i informację czy chory może przyjąć Komunię św. Do udzielenia sakramentu powinno się przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece.

Czytaj więcej